Roller Bearings

Contact Now
Roller Bearings Bore Dia Outer DIa Width Size
KOYO 32228JR KV85X92X22.6 85,000 92,000 85,000 mm
KOYO 32230JR 7222WN MBR 110x200x38 110 200
KOYO 32232JR Mounted Units & Inserts 0.0 N/A 22
KOYO 32236JR Pillow Block 0.0 N/A 10.442
KOYO 32226JR Normal Duty D-Lock Ball Bearing 207 Series Polymer
KOYO 32306JR 65 mm 150 mm 35 mm 101 mm
KOYO 32311JR Flange Block 0.0 N/A 27.24
KOYO 32005JR Flange Block 0.0 N/A 7.264
KOYO 32304JR Mounted Units & Inserts 0.0 N/A 5.652
KOYO 32313JR Flange Block 0.0 N/A 0.454
KOYO 32307JR Cylindrical Roller Bearing 0.0 N/A 0.377
KOYO 32315JR Flange Block 0.0 N/A 0.57
1/2753